Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin hoạt động sinh viên » Sinh viên Thăng Long hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Thủ đô học tập và làm theo lời Bác”

Sinh viên Thăng Long hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Thủ đô học tập và làm theo lời Bác”

Thực hiện Kế hoạch số 39 – KH/BCĐ ngày 06/01/2010 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”-  Thành phố Hà Nội, căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên ĐH Thăng Long kêu gọi hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Thủ đô học tập và làm theo lời Bác” năm 2010 – 2011, cụ thể như sau:

I. TRỌNG TÂM

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”; về xây dựng nền văn hóa mới.

II. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc thực hiện Cuộc vận động; tập trung theo hướng xây dựng mô hình, tiêu chí cụ thể “làm theo” lời Bác; thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua trong các cấp bộ đoàn, hội, đội, chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại hội Đảng các cấp.

2. Thông qua Cuộc vận động, tiếp tục phát hiện, xây dựng và tuyên dương các  tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác.

3. Cuộc vận động được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả, tránh hình thức, đối phó.

III. NỘI DUNG – GIẢI PHÁP

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

1.1. Học tập, quán triệt sâu sắc cho đoàn viên, thanh niên chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gắn với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới gắn với việc xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa trong thanh thiếu nhi hiện nay.

1.2. Xây dựng và triển khai 5 tiêu chí thanh niên Thủ đô thời đại mới: Bản lĩnh vững vàng, thanh lịch văn minh, tri thức phong phú, sức khoẻ dồi dào, kỹ năng thành thạo” với 6 giá trị cốt lõi: Trung thành, sáng tạo, khát vọng, dấn thân, tôn trọng và trách nhiệm gắn với Chương trình Rèn luyện đoàn viên

1.3. Tập trung xây dựng và tổ chức hiệu quả các mô hình sinh hoạt Câu lạc bộ “Tôi yêu Hà Nội”,“Nét đẹp Tràng An”,“Sống khỏe, sống đẹp”, “Văn hóa trẻ”; nâng cao chất lượng triển khai thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thủ đô” trong các khối đối tượng

1.4. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trẻ về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng Tủ sách Bác Hồ; tổ chức thi Olympic các môn học về Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.5. Triển khai thực hiện cuộc thi viết cảm nghĩ về Đảng Cộng sản Việt Nam trên Website Thành đoàn và báo Tuổi trẻ Thủ đô; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

2. Xác định trọng tâm, xây dựng các mô hình, tiêu chí thực hiện Cuộc vận động

2.1. Toàn đoàn

– Nhân rộng và triển khai tiêu chí “Chi đoàn làm theo lời Bác”,“Chi đội làm theo lời Bác”,“Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”,“Đoàn viên làm theo lời Bác”

– Thực hiện “Sổ vàng làm theo lời Bác”

– Thực hiện “Công trình thanh niên làm theo lời Bác”

– Thành lập Câu lạc bộ Tôi yêu Hà Nội trực thuộc Hội LHTN Thành phố

2.2. Khối thanh niên trường học

– Tập trung vào nội dung: Làm theo Bác ở tinh thần tự học, học suốt đời, học thực chất, học đi đôi với hành; tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên.

– Thành lập các Nhóm tu dưỡng, Tổ rèn luyện trong học sinh, sinh viên để phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Thành lập Câu lạc bộ Nét đẹp Tràng An khối Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, phấn đấu ra mắt và duy trì hoạt động từ tháng 3/2010

 

Tin đăng bởi: , Đã có: 7.226 lượt đọc

Leave a comment