Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin hoạt động sinh viên » Thông báo tổ chức Đại hội Chi Đoàn cho K22

Thông báo tổ chức Đại hội Chi Đoàn cho K22

Để bầu ra Ban chấp hành Chi Đoàn chịu trách nhiệm các hoạt động của từng lớp K22, Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức Đại hội chi Đoàn cho các lớp K22 và một số lớp K21 chưa hoàn thành Đại hội chi đoàn.

Đại hội chi Đoàn QA20b1

Đại hội chi Đoàn QA20g1

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội Chi đoàn dành cho Khoá 22)

I, Mục đích, ý nghĩa:

  • Đây là hoạt động thường niên của Đoàn TN – Hội SV của trường dành cho khối chi đoàn mới.
  • Chương trình nhằm xây dựng bộ máy chi đoàn cơ sở theo đúng nguyên tắc của Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh.
  • Mặt khác, bầu ra Đại biểu chính thức và Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội Sinh viên trường ĐH Thăng Long lần thứ IX diễn ra vào năm 2010.

II, Nội dung thực hiện

  • Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong trường qua hệ thống thông báo trên các bản tin, trang web của trường.Thời gian tiến hành dự kiến: từ 10/05/2010 đến ngày 22/05/2010.
  • Phát hồ sơ Hướng dẫn tổ chức Đại hội trong thời hạn tổ chức Đại hội và nhận đăng kí mượn Cờ Tổ Quốc, Cờ Đoàn và Ảnh Bác trước ngày tổ chức >=1 ngày.
  • BCH sẽ hướng dẫn tổ chức Đại hội mẫu tại chi đoàn SN22 và các chi đoàn phải cử đại diện đến dự.

Thời gian đại hội dự kiến: 18h  thứ 5 ngày 20/05/2010 tại Giảng đường G

  • Các chi đoàn sẽ tổ chức Đại hội tập trung trong thời gian từ 21/05/2010 đến 07/06/2010. Chi đoàn đó sẽ gửi giấy, mời BCH Đoàn TN – Hội SV trường tới dự, đọc Nghị quyết công nhận Ban chấp hành mới trước ngày tổ chức >=2 ngày.
  • Chi đoàn tổ chức Đại hội sai quy cách, vi phạm điều lệ Đoàn sẽ bị tiến hành hình thức cảnh cáo và phải tổ chức lại Đại hội trong thời gian do BCH quy định. Nếu một lần nữa tái phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật của BGH nhà trường.

Thông báo này kèm theo Quyết định Thành lập chi đoàn của BCH Đoàn trường Đại học Thăng Long./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ đ/c Hồng: 0906.236.582 (vui lòng không nhắn tin)

Thay mặt Ban Chấp Hành Đoàn TN
Bí thư
Bùi Văn Phương
(đã ký)

Văn bản đính kèm:
Thông báo tổ chức Đại hội chi Đoàn K22
Danh sách các chi đoàn (các lớp) và chi đoàn sát nhập
Danh sách các chi đoàn K21 tổ chức Đại hội chi đoàn cùng K22

Bàn chủ tịch

Bàn chủ tịch

Tin đăng bởi: , Đã có: 3.393 lượt đọc

Leave a comment