Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin trong trường » Bộ môn Tin tư vấn tốt nghiệp cho sinh viên Toán Tin <=18

Bộ môn Tin tư vấn tốt nghiệp cho sinh viên Toán Tin <=18

Các bạn Sinh viên Toán tin Khóa 18 trở về trước chú ý!

dichvutuvan

Bộ môn Tin tổ chức tư vấn tốt nghiệp cho các sinh viên Toán Tin các khóa <=18. Các bạn sinh viên có số môn còn lại (chưa học hoặc chưa thi qua) <=3 gửi các thông tin sau về Bộ môn:
Mã sinh viên, họ và tên, lớp.
Email và điện thoại liên lạc
Tên công việc và tên công ty hiện đang công tác (nếu có), lưu ý thông tin này rất cần thiết
Số đơn vị học trình đã tích lũy.
Các môn chưa học.
Các môn chưa thi qua
Thông tin đầy đủ gửi về hòm mail ngamt@thanglong.edu.vn trước ngày 25/12/2009.
Thông báo tiếp theo sẽ gửi tới các bạn trong khoảng từ 26-30/12/2009

Tin đăng bởi: , Đã có: 3.834 lượt đọc

Leave a comment