Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin trong trường » Chuyển lịch thi các môn phòng máy

Chuyển lịch thi các môn phòng máy

Do mất điện nên lịch thi môn TIN QUẢN LÝ FOXPRO chuyển sang thứ 3 (23/02/2009) tại A707 và A709 theo lịch sau

STT

Giờ thi

Mã SV

1

07:30 → 09:00

A06065 → A09486

2

08:25 → 09:55

A09497 → A10102

3

09:20 → 10:50

A10106 → A10774

4

13:30 → 15:00

A10778 → A11735

5

14:25 → 15:55

A11736 → A12528

Do mất điện nên lịch thi môn CĐTN ĐẦU TƯ VỐN chuyển sang thứ 5 (25/02/2010) tại A707 – A709 theo lịch sau:

STT

Giờ thi

Mã SV

1

07:30 → 09:00

A06343 → A09509

2

08:25 → 09:55

A09517 → A10014

3

09:20 → 10:50

A10016 → A11769

Tin đăng bởi: , Đã có: 2.372 lượt đọc

Leave a comment