Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin trong trường » Đăng ký học T.Anh không chuyên dành cho K22 và cho khóa cũ đăng ký học cùng K22

Đăng ký học T.Anh không chuyên dành cho K22 và cho khóa cũ đăng ký học cùng K22

Sau đây là: Thông báo về việc đăng ký học Tiếng Anh không chuyên dành cho khóa 22 và cho khóa cũ đăng ký học cùng khóa 22.

đăng ký học

đăng ký học

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học Tiếng Anh không chuyên dành cho khóa 22

và cho khóa cũ đăng ký học cùng khóa 22

I. Học kỳ II  năm học 2009 -2010 của khóa 22 bắt đầu: từ ngày 18/01/2010.

1. Đăng ký học Tiếng Anh không chuyên:

– Sinh viên thực hiện việc đăng ký học Tiếng Anh không chuyên trên mạng. Sau khi hoàn thành việc đăng ký học, sinh viên có thể sửa ngay trên mạng trong thời hạn cho phép. Trường hợp không đăng ký được do có trục trặc kỹ thuật, sinh viên đến ngay phòng Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết.

– Sinh viên không đăng ký vào các lớp đã có số lượng đầy, nếu cố tình đăng ký nhà trường sẽ hủy kết quản đăng ký của môn học đó.

– Kết thúc thời gian đăng ký học Tiếng Anh không chuyên trên mạng, nếu không đăng ký học sẽ được coi như sinh viên tự ý bỏ học môn Tiếng Anh và nhà trường sẽ không hoàn trả lại học phí môn học đó.

– Trong học kỳ II năm học 2009 – 2010, thời khóa biểu các lớp: QA22a1, QA22b1,2; QB22a1,2; QB22b1,2,3,4; QE22a1, QE22b1; QH22b1; TI22a1; TI22b1; TC22a1; XW22a1; SP22b1; SN22b1 đã được xếp môn học khác thay thế cho môn Tiếng Anh.

– Nhà trường sẽ chỉ trả lại học phí môn Tiếng Anh không chuyên học kỳ I cho sinh viên những lớp sau: QA22a1; QB22a1,2; QE22a1; TI22a1; TC22a1; XW22a1 sau khi hoàn thành việc đóng học phí học kỳ II. Thời gian hoàn trả lại học phí sẽ thông báo cụ thể sau (niêm yết tại bảng tin và trên mạng của nhà trường).

2. Thời gian đăng ký học: từ ngày 05/01/2010 đến hết ngày 14/01/2010.

Mỗi sinh viên có thời điểm đăng ký riêng, sinh viên có thể vào Góc sinh viên trang web http:\\dkonline.thanglong.edu.vn để xem thời hạn đăng ký học Tiếng Anh không chuyên của mình.

+ Giai đoạn 1: từ ngày 05/01/2010 đến ngày 10/01/2010 đăng ký học

+ Giai đoạn 2: từ ngày 11/01/2010 đến ngày 14/01/2010: dành cho những sinh viên chưa đăng ký được và sinh viên đã đăng ký vào các lớp bị hủy. Trong giai đoạn này sinh viên không được đăng ký chuyển lớp và hủy môn.

II. Những môn sinh viên khóa cũ được đăng ký học cùng khóa 22:

TT

Mã môn

Tên môn

1.

NA151

Khoa học môi trường

3.

PG121

Giáo dục quốc phòng

4.

GE101

Tiếng Anh sơ cấp 1

5.

ML111

Triết học Mác Lê Nin

6.

ML112

Kinh tế chính trị và CNXH khoa học

7.

PV101

Tiếng Việt thực hành

8.

SH121

Địa lý kinh tế

9.

SH131

Pháp luật đại cương

10.

GE142

English 2

11.

GJ142

Tiếng Nhật sơ cấp 2

12.

GJ152

Kỹ năng nghe nói đọc viết 2

13.

GZ142

Tiếng Trung sơ cấp 2

14.

GZ152

Kỹ năng nghe nói đọc viết 2

Thời gian đăng ký: từ ngày  15/01/2010 đến hết ngày 17/01/2010

Chú ý:

– Đề nghị sinh viên trước khi đăng ký cần tham khảo và chọn các môn học có thời gian học không trùng với thời khoá biểu chính thức của mình, nếu đăng ký không hợp lý sẽ không được hủy.

Tin đăng bởi: , Đã có: 3.781 lượt đọc

Leave a comment