Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin trong trường » Danh sách sinh viên chưa lấy hóa đơn tài chính kỳ 1 nhóm 2

Danh sách sinh viên chưa lấy hóa đơn tài chính kỳ 1 nhóm 2

Đây là danh sách mới nhất của phòng Tài vụ về các bạn chưa lấy hóa đơn tiền học, các bạn chú ý nhé!

money-management

DANH SÁCH NHỮNG SINH VIÊN CHƯA LẤY HOÁ ĐƠN TÀI CHÍNH

HỌC KỲ1/NHÓM2/ 2010-2011

STT

MSV

HỌ VÀ TÊN

1

A03504

Vũ Trọng Nhật

2

A05458

Phạm Minh Dương

3

A05975

Nguyễn Thị Kim Ngân

4

A06799

Nguyễn Ngọc Quang

5

A08256

Phạm Bình Dương

6

A08388

Trần Thị Hòa

7

A08512

Phạm Thị Thanh Hà

8

A08864

Phí Mạnh Hùng

9

A08878

Vũ Thị Xuyên

10

A08988

Phạm Đức Tình

11

A08995

Trần Văn Kỳ

12

A09189

Lê Hoàng Long

13

A09249

Nguyễn Minh Thanh

14

A09273

Phạm Thị Thu Hà

15

A09523

Nguyễn Thị Hồng Thơm

16

A09710

Nguyễn Phương Ly

17

A09827

Bùi Thành Trung

18

A09836

Thạch Quang Huy

19

A10044

Nguyễn Thành Trung

20

A10051

Nguyễn Tiến Văn

21

A10473

Nguyễn Huy Chung

22

A10777

Nguyễn Minh Khiêm

23

A11069

Bùi Thị Kim Ngân

24

A11312

Lưu Thượng Khánh

25

A11567

Nguyễn Thị Tân Phương

26

A11573

Nguyễn Thị Thu Hường

27

A11951

Trần Thị Tuyết Hoa

28

A12163

Đào Bá Hải

29

A12285

Ngô Đức Việt

30

A12424

Vũ Thị Hồng

31

A12427

Phạm Bích Phương

32

A12554

Nguyễn Đỗ Kiên

33

A12562

Phạm Thị Thùy Linh

34

A12704

Phạm Thị Ngà

35

A12715

Nguyễn Thị Thu Phương

36

A12793

Nguyễn Đương Hòa

37

A12845

Bùi Thị Hòa

38

A12859

Nguyễn Long Vũ

39

A12878

Nguyễn Thị Mơ

40

A12912

Ngô Thị Hòa

41

A13025

Vũ Thanh Thủy

42

A13089

Đỗ Thị Trang

43

A13616

Nguyễn Thơ Thơ

44

A13678

Phạm Ngọc Mai

45

A13691

Nguyễn Quốc Huy

46

A13941

Lại Quốc Trung

47

A13997

Trần Thị Minh Tâm

48

A14122

Lê Xuân Tuấn Vũ

49

A14259

Phạm Thị Hường

50

A14322

Lê Doãn Minh Thái

51

A14325

Trần Văn Tuấn

52

A14448

Hà Liên Hương

53

A14502

Tôn Vũ Thùy Anh

54

A14657

Nguyễn Thanh Huyền

55

A14659

Nguyễn Anh Tuấn

56

A14699

Nguyễn Thảo My

57

A14740

Vũ Hồng Nhung

58

A14770

Trần Anh Tùng

59

A14813

Tống Quốc Sự

60

A14831

Phạm Trung Thành

61

A14949

Hoàng Nhật Lệ

62

A14961

Nguyễn Trí Đăng

63

A15071

Trần Thị Quỳnh Hoa

64

A15141

Nguyễn Khánh Ngọc

65

A15178

Nguyễn Như Ngọc

66

A15218

Lê Mạnh Cường

67

A15274

Lê Việt Hà

68

A15278

Nguyễn Trung Thành

69

A15279

Ngô Quỳnh Hoa

70

A15352

Lưu Hồng Ly

71

A15361

Nguyễn Văn Nghĩa

72

A15390

Lê Thu Huyền

73

A15402

Nguyễn Thị Ngọc

74

A15418

Khổng Hương Giang

75

A15430

Nguyễn Thị Thu Hương

76

A15433

Đặng Quốc Trung

77

A15448

Nguyễn Thu Hằng

78

A15525

Nguyễn Thị Phượng

79

A15565

Cao Thị Trinh

80

A15663

Nguyễn Thị Hồng

81

A15667

Nguyễn Thu Hương

82

A15697

Mai Thị Ánh Ngọc

83

A15703

Đoàn Diệu Ngân

84

A15713

Lê Thùy Dương

85

A15715

Nguyễn Vân Anh

86

A15726

Vũ Trí Chung

87

A15730

Nguyễn Thị Như Quỳnh

88

A15766

Nguyễn Thị Lan Anh

89

A15793

Phạm Thị Dạ Thu

90

A15845

Đinh Quang Dũng

91

A15875

Vũ Thị Hạnh Phúc

92

A15895

Đỗ Trung Kiên

93

A15910

Nguyễn Thị Hạnh

94

A15943

Nguyễn Đức Bình

95

A15955

Vũ Trung Kiên

Tất cả những sinh viên trên không đến phòng Tài vụ nhận Hoá đơn tài chính sẽ bị mã BH và không được dự thi, đăng ký học.

Phòng Tài Vụ
Nguồn: thanglong.edu.vn

Tin đăng bởi: , Đã có: 3.358 lượt đọc

Leave a comment