Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin hoạt động sinh viên, Tin trong trường » Điểm trúng tuyển Nguyện vọng 2 ĐH Thăng Long 2011

Điểm trúng tuyển Nguyện vọng 2 ĐH Thăng Long 2011

Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 2

 kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2011 như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 236/QĐTS – ĐHTL

Hà Nội,  ngày 16  tháng 9  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 2

kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 và Thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào Quyết định số 44/QĐTS – ĐHTL ngày 09/3/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2011;

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Thăng Long tại cuộc họp ngày 16/9/2011 về việc xét và thông qua điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2011 (có bảng điểm trúng tuyển kèm theo);

Điều 2: Thí sinh trúng tuyển phải có điểm thi đạt điểm theo quyết định của Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Thăng Long, có tổng điểm của 3 môn thi (kể cả hệ số) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng đạt điểm trúng tuyển quy định tại Điều 1 và không có môn nào bị điểm 0 (không).

Điều 3: Hội đồng tuyển sinh, Ban Giám hiệu trường Đại học Thăng Long căn cứ Quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:–          Như trên

–          Lưu Ban Thư ký

–          Lưu P. HCTH

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

PGS.TS.Lê Văn Một

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 KỲ THI

TUYỂN SINH  ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số 236 /QĐHTS – ĐHTL  ngày 16 tháng 9  năm 2011  của

Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long về việc công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 2

 kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2011)

 

STT Tên ngành đào tạo

ngành

Khối

thi

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1. Ngành Toán ứng dụng

101

A

18

Môn Toán tính hệ số 2

2.

Ngành Khoa học máy tính(Công nghệ thông tin)

102

A

18

3.

Ngành Mạng máy tính và Viễn thông

103

A

18

4.

Ngành Tin quản lý(Hệ thống thông tin quản lý

104

A

18

5.

Ngành Kế toán

401

A,D1,D3

14,5

6.

Ngành Tài chính – Ngân hàng

402

A, D1, D3

14,5

7.

Ngành Quản trị kinh doanh

403

A, D1, D3

14,5

8.

Ngành Quản lý bệnh viện

404

A, D1, D3

13

9.

Ngành Ngôn ngữ Anh

701

D1

18

Môn Tiếng Anh tính hệ số 2

10.

Ngành Ngôn ngữ Trung

704

D1

13

D4

18

Môn Tiếng Trung tính hệ số 2

11.

Ngành Ngôn ngữ Nhật

706

D1

13

D6

18

Môn Tiếng Nhật tính hệ số 2

12.

Ngành Điều dưỡng

305

B

14

13.

Ngành Y tế công cộng

300

B

14

14.

Ngành Công tác xã hội

502

B, C

14

D1, D3

D4, D6

13

15.

Ngành Việt Nam học

606

C

14

D1, D3

D4, D6

13

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

PGS.TS.Lê Văn Một

 

Tin đăng bởi: , Đã có: 7.474 lượt đọc

2 Responses to " Điểm trúng tuyển Nguyện vọng 2 ĐH Thăng Long 2011 "

  1. Yến viết:

    Em đc 17,5 khoa TCNH thì có phải là đỗ không ạ?

  2. Hieu viết:

    Do roi em ah! Chuc mung em den voi TLU

Leave a comment