Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin trong trường » Giải thích v/v thực hiện quy định về thi lại, học lại, tốt nghiệp

Giải thích v/v thực hiện quy định về thi lại, học lại, tốt nghiệp

graduate

GIẢI THÍCH

V/v: Thực hiện quy định về thi lại, học lại, tốt nghiệp

1. Bắt đầu từ học kỳ I năm học 2009 – 2010, nhà trường áp dụng quy định về thi lại, học lại đối với sinh viên, cụ thể như sau:

Sinh viên được thi lại học phần có tổng kết <5 tối đa 2 lần (nếu không thuộc trường hợp bị cấm thi, thẻ vàng hoặc thiếu trung thực). Trong trường hợp này, sinh viên không phải nộp học phí học lại mà chỉ phải nộp lệ phí thi lại.

Lệ phí thi lại lần thứ 2 = 2 lần lệ phí thi lại lần đầu

Nội dung của quy định trên được hiểu và thực hiện như sau:

– Tính đến trước học kỳ I năm học 2009 – 2010, các môn thi có số lần thi lại ≥ 1 thì được tính là lần thứ nhất. Nếu sinh viên tiếp tục đăng ký thi lại vào học kỳ này sẽ được tính là lần thứ hai. Nhưng lệ phí thi lại vẫn được tính theo số lần thi lại thực tế.

– Sinh viên đã thi lại lần 2 mà điểm tổng kết < 5 thì phải học lại và điểm tổng kết sẽ không  được tính để xét vớt tốt nghiệp.

2. Bắt đầu từ đợt xét tốt nghiệp tháng 5/2010, nhà trường sẽ xét tốt nghiệp cho sinh viên đã có đầy đủ điểm thi trên bảng điểm, có nghĩa là: kết thúc mỗi học kỳ, khi nhà trường đã công bố điểm thi của cả 2 đợt (đợt 1, đợt 2) thì phòng Đào tạo sẽ ra thông báo thu hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên.

– Thời gian thu hồ sơ và xét tốt nghiệp như sau:

TT

Đợt xét tốt nghiệp

Điểm thi của học kỳ

1.

Tháng 4

I

2.

Tháng 8

II

3.

Tháng 12

III (năm học trước)

3. Xét vớt tốt nghiệp: Bắt đầu từ đợt xét tốt nghiệp tháng 12/2010, nhà trường sẽ áp dụng tiêu chuẩn xét vớt tốt nghiệp như sau:

– Sinh viên từ khoá 13 đến khoá 19 được vớt 4 môn.

– Sinh viên khoá ≥ 20 được vớt 2 môn, sinh viên tốt nghiệp vớt không được xếp loại Giỏi và Xuất sắc.

Nguồn : thanglong.edu.vn

Tin đăng bởi: , Đã có: 7.120 lượt đọc

Leave a comment