Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin trong trường » Phương thức đấu thầu trại kinh doanh tại Hội trường

Phương thức đấu thầu trại kinh doanh tại Hội trường

Sau đây là chi tiết và một số điều các bạn cần chú ý trước khi tham gia đấu thầu vào Thứ Sáu – ngày 04/12/2009 tới tại giảng đường 2- giảng đường Grothendieck.

Nghe-thaut-tranh-luan-3

PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU TRẠI KINH DOANH

TẠI HỘI TRƯỜNG

Đối tượng được quyền dự thầu:

–         Các chi đoàn (không trong danh sách bị kỷ luật).

–         Các câu lạc bộ – nhóm trực thuộc CLB.

Đặc điểm trại kinh doanh:

–         Có vị trí thuận lợi buôn bán.

–         Được cấp giấy phép kinh doanh.

–          Có diện tích như các trại bình thường (3m x 4,5 m)

–         Các trại kinh doanh được chia làm 03 khu: Trại kinh doanh loại A – loại B và loại C tùy theo vị trí thuận lợi của trại.

Hình thức đấu thầu:

–         Đầu thầu từng trại Kinh doanh một.

–         Tất cả các đối tượng được quyền dự thầu đều có thể tham gia đấu thầu.

–         Trước khi đấu thầu trại kinh doanh nào, Ban tổ chức sẽ chỉ vị trí trên sơ đồ và cho các đơn vị đăng ký tham gia bỏ thầu với trại kinh doanh đó.

  • Mỗi đơn vị chỉ có quyền sở hữu 01 trại kinh doanh.
  • Các đơn vị có quyền tham gia dự thầu nhiều trại kinh doanh (cho đến khi thầu được một trại).
  • Các đơn vị có trại kinh doanh rồi thì không đăng ký trại thường nữa.

–         Mỗi đơn vị có quyền 3 lần bỏ thầu (3 lần ra giá) cho mỗi trại kinh doanh, nên các đơn vị phải cân nhắc kỹ mỗi khi ra giá.

Chú ý:

–         Ngoài số tiền bỏ thầu, đơn vị vẫn phải nộp các khoản 200k – 70k và 50k như một trại bình thường.

–         Các đơn vị có trại kinh doanh vẫn phải tôn thủ các quy định của Ban tổ chức như trại bình thường.

–         Việc kinh doanh phải theo mô hình Chi đoàn hoặc các câu lạc bộ – nhóm trực thuộc CLB và có sự thống nhất ở các thành viên của đơn vị. Không được phép đại diện cho tổ chức – hay doanh nghiệp nào khác ngoài trường kinh doanh.

–         Thời gian và địa điểm đấu thầu: 18h00 ngày 04/12/2009 tại giảng đường Grothendieck

Mọi thắc mắc liên hệ: Ban trại Hội trường.

Tin đăng bởi: , Đã có: 3.172 lượt đọc

Leave a comment