Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin trong trường » Quy định v/v sử dụng thẻ sinh viên ĐH Thăng Long

Quy định v/v sử dụng thẻ sinh viên ĐH Thăng Long

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Số:  03  / ĐHTL – QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2010

QUY ĐỊNH

V/v  Sử dụng thẻ sinh viên

1. Sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Thăng Long được cấp thẻ sinh viên, xác nhận người được cấp thẻ  là sinh viên của Trường. Sinh viên có trách nhiệm giữ gìn thẻ sinh viên, không làm mất, không làm hư hỏng, không tẩy xoá, không sử dụng sai mục đích.

2. Sinh viên trong thời gian có mặt tại Trường hoặc khi tham gia các hoạt động do Nhà trường tổ chức phải đeo thẻ sinh viên và phải xuất trình thẻ khi người có trách nhiệm kiểm tra. Cán bộ, giảng viên và nhân viên có quyền không giải quyết các yêu cầu của sinh viên nếu sinh viên không đeo thẻ.

3. Sinh viên đi thi không có thẻ sinh viên phải đến phòng Trực thi làm thủ tục mới được vào phòng thi.

4. Khi sinh viên được bảo lưu kết quả học tập phải nộp lại thẻ sinh viên cho phòng Đào tạo, nếu mất thẻ phải có đơn trình bày.

Sinh viên làm mất hoặc làm hư hỏng thẻ phải gửi đơn xin cấp lại thẻ tại phòng Công tác chính trị – sinh viên và nộp lệ phí theo quy định.

5. Các trường hợp sinh viên xin cấp lại thẻ, không đeo thẻ khi ở trường sẽ bị nhắc nhở, trừ điểm rèn luyện  trong năm học theo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên do Nhà trường ban hành. Trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc sử dụng thẻ sinh viên sai mục đích sẽ bị kỷ luật.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu.

– Các đơn vị trong trường.

– Thông báo cho sinh viên.

– Lưu HC, CTCT – SV

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Văn Một

Tin đăng bởi: , Đã có: 5.189 lượt đọc

Leave a comment