Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin trong trường » Thông báo cho các tiết mục văn nghệ đêm 15

Thông báo cho các tiết mục văn nghệ đêm 15

THÔNG BÁO CHO CÁC TIẾT MỤC DIỄN VĂN NGHỆ ĐÊM 15 TẠI CÔNG VIÊN NƯỚC

UserUpload.ashx

Biểu diễn văn nghệ tại Hội Trường 2008


Các sinh viên, CLB, tổ chức… có tiết mục biểu diễn văn nghệ tại Công Viên Nước đêm 15 chú ý:

– Ai có tiết mục biểu diễn phải ghi bài biểu diễn ra đĩa CD.

– Ghi rõ: Tên Bài, thứ tự bài hát trong đĩa CD.

– Nộp cho anh Trung (phụ trách văn nghệ) muộn nhất vào chiều 15.

Công việc rất gấp rút, yêu cầu mọi người nghiêm túc khẩn trương.

Thông tin liên lạc:

Anh Trung

Số ĐT: 0936.622.049

RedwinD

Tin đăng bởi: , Đã có: 3.015 lượt đọc

Leave a comment