Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin trong trường » Thông báo cho SV về việc mua thẻ BHYT và BHTT Năm học: 2010-2011

Thông báo cho SV về việc mua thẻ BHYT và BHTT Năm học: 2010-2011

Nhà trường tổ chức cho sinh viên mua bảo hiểm gồm các loại:

1.BẢO HIỂM Y TẾ   (bắt buộc)

Mệnh giá thẻ BHYT : 184.000đ

Thời hạn sử dụng thẻ: từ 1/10/2010 đến 30/9/2011.

2.BẢO HIỂM THÂN THỂ  ( tự nguyện)

Mệnh giá thẻ BHTT: 132.000đ

Thời hạn sử dụng thẻ (4 năm): từ 1/10/2010 đến 30/9/2014.

Thời gian mua:   Từ 06/9/2010 đến hết ngày 24/09/2010.

Địa điểm mua:    Phòng Tiếp sinh viên.

Tin đăng bởi: , Đã có: 2.876 lượt đọc

Leave a comment