Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin trong trường » Thông báo về đăng ký học và thi lại nâng điểm học kỳ III đợt 1 dành cho khoa Quản lý (trừ khóa 21, 22)

Thông báo về đăng ký học và thi lại nâng điểm học kỳ III đợt 1 dành cho khoa Quản lý (trừ khóa 21, 22)

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký học và thi lại dành cho khoa Quản lý
1. Học kỳ III năm học 2009 -2010 bắt đầu: từ ngày 01/03/2010.
2. Thời gian đăng ký học và đăng ký thi lại, nâng điểm học kỳ III năm học 2009 – 2010

– Sinh viên thực hiện việc đăng ký học và đăng ký thi trên mạng. Sau khi hoàn thành việc đăng ký học, sinh viên có thể sửa thời khoá biểu và đăng ký thi lại, nâng điểm ngay trên mạng trong thời hạn cho phép. Trường hợp không đăng ký được do có trục trặc kỹ thuật, sinh viên cần đến gặp giáo viên chủ nhiệm để được giải quyết. Phòng Đào tạo không tiếp sinh viên về vấn đề đăng ký học và thi mà chỉ giải quyết thông qua giáo viên chủ nhiệm.
– Sinh viên không đăng ký vào các lớp đã có số lượng đầy, nếu cố tình đăng ký nhà trường sẽ huỷ kết quả đăng ký môn học đó.
Thời hạn đăng ký trên mạng: có quy định riêng cho từng sinh viên (sẽ thông báo sau trên mạng): từ ngày  09/02/2010 – 25/02/2010.
+ Giai đoạn 1: từ ngày 09/02/2010 đến ngày 21/02/2010 đăng ký học
+ Giai đoạn 2: từ ngày 22/02/2010 đến ngày 25/02/2010: chỉ được đăng ký thêm môn mà không được đăng ký huỷ môn.

3.  Sinh viên đăng ký  đầy đủ các buổi học của môn học đối với các môn ngoại ngữ, toán và tin. Nếu đăng ký thiếu một trong các buổi  học thì sinh viên sẽ bị huỷ khỏi danh sách thi.
4. Bắt đầu từ học kỳ I năm học 2009 – 2010 (tính lần thứ nhất) sinh viên phải học lại một học phần trong trường hợp sinh viên đã thi lại 2 lần mà điểm tổng kết vẫn < 5 , bị cấm thi hoặc bị thẻ vàng do vi phạm kỷ luật thi.
Đối với những sinh viên bị ốm hoặc vì một lý do nào đó sẽ được HOÃN THI, nhà trường chỉ giải quyết khi sinh viên hoãn tất cả các môn thi trong học kỳ. Sinh viên làm đơn xin hoãn thi và nộp các giấy tờ của cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương kèm theo có nêu rõ lý do hoãn thi tại phòng Tiếp sinh viên (phòng Đào tạo).
5. Sinh viên thuộc diện học lại phải đăng ký học ngay từ đầu học kỳ để có danh sách dự thi. Trong trường hợp có lý do chính đáng, nhà trường có thể châm chước trong việc điểm danh.
Nếu sinh viên tự ý chuyển lớp hoặc học nhầm lớp mà không được sự đồng ý của phòng Đào tạo thì sinh viên đó coi như không học, không có điểm giữa kỳ, không có điểm thưởng và sẽ không có danh sách dự thi môn học đó.
6. Vào tuần thứ 6 của học kỳ:
– Phòng Đào tạo nhận chuyển khoa, chuyển ngành; học hai khoa, hai ngành. Sinh viên phải nộp bảng điểm có xác định những môn học thuộc chuyên ngành.
7. Huỷ môn đã học:
– Để ổn định dữ liệu và sinh viên có thể đăng ký học trên mạng được thuận lợi, phòng Tiếp sinh viên (phòng Đào tạo) nhận đơn hủy điểm của sinh viên, phòng Đào tạo sẽ không hủy điểm những môn mà sinh viên vừa dự thi học kỳ (ví dụ: học kỳ III năm học 2009 – 2010 sẽ không hủy những điểm của môn thi học kỳ II năm học 2009-2010).
– Sinh viên nộp đơn xin hủy điểm ghi đầy đủ, chính xác các thông tin trên đơn: họ tên, mã sinh viên, lớp, ngành, khoa, tên môn tương ứng với mã môn học, ngày tháng năm nộp đơn và phiếu điểm học kỳ. Trong mỗi học kỳ, nhà trường chỉ nhận giải quyết một đơn xin hủy điểm của sinh viên.
Trước khi đăng ký học kỳ tiếp theo, sinh viên phải in bảng điểm tổng kết tại phòng Tiếp sinh viên (phòng Công tác Chính trị sinh viên) để kiểm tra kết quả huỷ môn. Phòng Đào tạo không phục hồi lại kết quả học tập của các môn học mà sinh viên đã đăng ký huỷ môn.
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

Tin đăng bởi: , Đã có: 3.307 lượt đọc

Leave a comment