Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin trong trường » Thông báo về lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1

Thông báo về lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1

Thông báo về lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1.

qbohh1245039725 Thông báo về lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1

Phòng Quan hệ công chúng trường ĐH Thăng Long xin trân trọng thông báo về việc tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đợt 1 niên học 2009-2010:

Thời gian: 9h00 Thứ 4, ngày 03/02/2010.

Địa điểm: Hội trường Tạ Quang Bửu, trường ĐH Thăng Long.

Những sinh viên muốn tham gia lễ tốt nghiệp, hãy đến vào thời gian và địa điểm ở trên.

RedwinD

ngày 3/2/2010,truong dai học thang long sẽ tổ chức tao bằng tốt nghiệp cho 283 sinh viên đọt 1 năm học 2009-2010.
Chi Huyen – Nhac Vien: thời gian :9h00 ngày 3/2/2010,thứ 4
Chi Huyen – Nhac Vien: địa didemr: họi truong tạ quang buu,dh thang long
Chi Huyen – Nhac Vien: ok
RedwinD: Okie
Chi Huyen – Nhac Vien: thong báo cho nhung sv muons tham gia
RedwinD: Muốn tham gia thì làm sao?
Chi Huyen – Nhac Vien: thì đến vào thôi
Chi Huyen – Nhac Vien: thòi gian
Chi Huyen – Nhac Vien: dịa diem đó
Chi Huyen – Nhac Vien: the thoi
Chi Huyen – Nhac Vien: đay là bản thông báo của phogn quan hẹ cong chung
Chi Huyen – Nhac Vien: oik

Tin đăng bởi: , Đã có: 6.218 lượt đọc

Leave a comment