Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin trong trường » Thông báo về lớp hủy, nghỉ tuần đầu, lớp bù đợt 2 và học bù

Thông báo về lớp hủy, nghỉ tuần đầu, lớp bù đợt 2 và học bù

Sau đây là thông báo dành cho khoa Quản lý (trừ khóa 21, 22)  – Học kỳ III năm học 2009 – 2010 về lớp hủy, nghỉ tuần đầu, bù đợt 2 và Thông báo Học bù ngày thành lập trường và nghỉ Tết dương lịch (cho toàn trường) các bạn chú ý nhé!
sinh_vien

1. Lớp hủy

STT

Mã môn

Tên môn

Tên lớp

1.

AC341B

Kế toán quản trị 2 KETOANQUANTRI2.1

2.

BA211

Quản lý sản xuất tác nghiệp QLSANXUATTN.1

3.

BA325

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu NGHIEPVUXNK.4

4.

BK211

Ngân hàng thương mại 2 NGANHANGTM2.1

5.

EC101

Kinh tế học đại cương KINHTEHOCDC.1

6.

FN221

Tài chính công TAICHINHCONG.4

7.

FN223

Nghiệp vụ thuế NGHIEPVUTHUE.4

8.

EC321

Luật kinh tế LUATKINHTE.1

9.

GF101

Tiếng Pháp 1 PHAP1.2

10.

GF102

Tiếng Pháp 2 PHAP2.2

11.

GJ101

Tiếng Nhật 1A NHAT1A.1

NHAT1A.2

12.

GJ102

Tiếng Nhật 1B NHAT1B.1

NHAT1B.2

13.

ML203

Tư tưởng Hồ Chí Minh TUTUONGHCM.2

14.

PE424

Tiếng Anh doanh nghiệp 2B ANHDN2B.5

15.

PG101

Giáo dục thể chất 1 GDTC:LYTHUYET.1

16.

PG113

Bóng rổ cơ bản BONGROCB.1

2. Lớp nghỉ tuần đầu:

STT

Mã môn

Tên môn

Tên lớp

1.

BK409A

CDTN: HDTN trong NHTM VN CDTN:HOATDONGTD.1

2.

FN332

Nghiệp vụ bảo hiểm NGHIEPVUBH.1

NGHIEPVUBH.2

2. Lớp lùi đợt 2:

STT

Mã môn

Tên môn

Tên lớp

1.

BA315

Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức KD VHDNDAODUCKD.1

2.

EC202

Kinh tế vi mô MICRO.1

3.

EC203

Kinh tế vĩ mô MACRO.1

4.

FN201

Lý thuyết tài chính tiền tệ LTTAICHINHTIENTE.1

5.

GI101

Tiếng Ý 1 ITALIA1.1

6.

GI102

Tiếng Ý 2 ITALIA2.1

7.

PE426

TOEIC TOIEC.1

———————————————————————

Thông báo v/v Học bù ngày thành lập trường và nghỉ Tết dương lịch

Mời các bạn xem lịch học bù tại đây

Tin đăng bởi: , Đã có: 3.571 lượt đọc

Leave a comment