Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin trong trường » THÔNG BÁO V/v: Nhận chuyển khoa, chuyển ngành và học chuyên ngành 2 dành cho khoa Quản lý ≤ 21

THÔNG BÁO V/v: Nhận chuyển khoa, chuyển ngành và học chuyên ngành 2 dành cho khoa Quản lý ≤ 21

ĐẠI HỌC THĂNG LONG

PHÒNG ĐÀO TẠO

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2010

THÔNG BÁO

V/v: Nhận chuyển khoa, chuyển ngành và học chuyên ngành 2

dành cho  khoa Quản lý ≤ 21

Phòng Đào tạo nhận xét đơn chuyển khoa, chuyển ngành và học hai chuyên ngành

học kỳ I nhóm 1 năm học 2010 – 2011.

–        Điều kiện: Niêm yết kèm theo tại bảng tin phòng Đào tạo trong mục “Quy định về

việc chuyển khoa, chuyển ngành, học hai khoa, hai ngành”.

–        Thời hạn: Từ ngày 13/09/2010 đến hết ngày 15/09/2010 tại phòng

Tiếp sinh viên (Bàn 3 – Phòng Đào tạo).

Tin đăng bởi: , Đã có: 3.608 lượt đọc

Leave a comment