Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin trong trường » Thông báo v/v thu hồ sơ tốt nghiệp bổ sung đợt 15/05/2010

Thông báo v/v thu hồ sơ tốt nghiệp bổ sung đợt 15/05/2010

CB106409Để tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể xin việc làm được sớm nhất, phòng Đào tạo tiếp tục thu hồ sơ tốt nghiệp bổ sung cho những sinh viên thuộc diện sắp tốt nghiệp mà có các môn đã được tích luỹ vào học kỳ II đợt 1 năm học 2009 – 2010.

THÔNG BÁO

V/v: Thu hồ sơ tốt nghiệp bổ sung đợt 15/05/2010

Để tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể xin việc làm được sớm nhất, phòng Đào tạo tiếp tục thu hồ sơ tốt nghiệp bổ sung cho những sinh viên thuộc diện sắp tốt nghiệp mà có các môn đã được tích luỹ vào học kỳ II đợt 1 năm học 2009 – 2010.

Thời gian: Thứ Hai, ngày 05 tháng 04 năm 2010

Địa điểm: Phòng Tiếp sinh viên (phòng Đào tạo).

Các quy định về nộp hồ sơ tốt nghiệp, thời gian xem bảng điểm dự kiến tốt nghiệp, nhận bằng tốt nghiệp sẽ được thông báo cụ thể sau.

Đề nghị sinh viên theo dõi để nộp hồ sơ đúng thời gian quy định.

Nguồn : thanglong.edu.vn

Tin đăng bởi: , Đã có: 5.705 lượt đọc

Leave a comment