Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin trong trường » Trang web hỗ trợ sinh viên Khoa Toán Tin

Trang web hỗ trợ sinh viên Khoa Toán Tin

Các bạn sinh viên Toán Tin thân mến! Sau đợt họp lớp vừa qua, chúng ta được biết là hiện tại bộ môn Tin học đang lên nhiều kế hoạch trợ giúp các sinh viên Toán Tin nhanh chóng ra được trường.
images


Cụ thể là hiện tại bộ môn đang xây dựng một trang thông tin chung, dành riêng cho sinh viên Khoa Toán Tin, tương lai sẽ tích hợp các chức năng hỗ trợ việc giải quyết các vấn đề học vụ đối với các trường hợp rất riêng của Toán  Tin. Trước mắt trang web sẽ phục vụ cho việc đưa các thông báo của Khoa Toán Tin.

Địa chỉ trang web: http://khoacntt.thanglong.edu.vn (trong trường có thể truy cập qua: http://192.168.1.11/)

Tên đăng nhập: Mã sinh viên (chữ  “a” viết hoa).
Mật khẩu: Mã sinh viên (chữ  “a” viết hoa).

Việc cấp thiết đối với trang web của khoa: Cập nhập profile của mình và thay đổi mật khẩu (sau khi đăng nhập có nút “Cập nhập profile” và “Thay đổi mật khẩu” để thực hiện hai thao tác này). Có thể sau này các thông báo đặc biệt của Khoa sẽ được gửi qua email cho các bạn dựa trên profile này.

Việc sử dụng trang web trên áp dụng cho tất cả các sinh viên Toán Tin (đang theo học và chưa ra trường). Hy vọng sẽ phẩn nào khắc phục được các vấn đề khiến sinh viên Toán Tin chậm ra trường. Ngoài ra thì các bạn có thể gửi mail trực tiếp cho Giáo viên chủ nhiệm (danh sách địa chỉ mail tại đây) để được hỗ trợ các vấn đề học vụ.

Tin đăng bởi: , Đã có: 5.434 lượt đọc

Leave a comment