Diễn đàn sinh viên Đại học Thăng Long, nơi trao đổi học tập, giao lưu, giải trí, thư viện đề thi của sinh viên.

Home » Tin trong trường » XÉT HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN 01 NĂM

XÉT HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN 01 NĂM

XÉT HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN 01 NĂM
NĂM 2010

Xét một cách công bằng, công khai trên phạm vi toàn trường
Tiêu chí xét: Căn cứ vào bảng Tổng kết tích lũy đơn vị học trình do phòng Đào tạo cung cấp ngày 1 tháng 2 năm 2010.

Thứ nhất: Căn cứ vào Tổng TL, T.bình từ 7,5 trở lên.
Thứ hai: Điểm trung bình các môn tiếng Nhật cao, xét từ trên xuống (có file đính kèm)

2. Đối tượng:
Sinh viên năm thứ 3 (lớp NJ20)

3.Quyết định chọn 02 em có tên dưới đây:
Nguyễn Đức Thắng, MSV A11067.
Nguyễn Huyền Ngọc, MSV A12402.

Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 2010
TM Bộ môn tiếng Nhật

Đỗ Thị Phượng

Sinh viên nếu có ý kiến gì thì liên hệ với cô Phượng
Mail: phuongtrieu2001@yahoo.com
ĐTDĐ: 0982 068 775

Tin đăng bởi: , Đã có: 2.773 lượt đọc

Leave a comment